پرینتر سه بعدی اصفهان

پرینتر سه بعدی اصفهان

پرینتر سه بعدی اصفهان

 

پرینتر سه بعدی اصفهان

بی‌ نظمی طبیعی در اشکال حفرات که می توان آن‌ها را دقیق‌ تر در سه‌ بعدی اندازه‌ گیری کرد.

نمونه‌ هایی از آنالیز هسته دیجیتال به این دلیل که محاسبات دیجیتال برای واقعی حساب نمی‌ شوند.

چاپ سه‌ بعدی در چند سال گذشته تکنولوژی چاپ سه‌ بعدی به سرعت به این نقطه

رسیده‌ است که می توان مدل‌های تخلخل را با سرعت و هزینه مناسب برای پتروفیزیکی تولید نمود.

قیمت پرینتر سه بعدی اصفهان

با چاپ سه‌ بعدی امکان تولید مدل‌های ملموس صخره وجود ندارد همچنین برای تکمیل اندازه‌ گیری‌ها و پیش‌ بینی‌ها در مقیاس به کل هسته و در نهایت مقیاس مخزن این به خصوص برای کربنات بسیار حیاتی است.

سنگ‌هایی که با انواع بافت سنگ‌ها و ساختارهای حفره‌های صخره‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌ اند.

برای درک و پیش‌ بینی خواص جریان پتروفیزیکی و فازی در سطوح مختلف مقیاس‌ها، سیستم‌های منفذ را می توان به صورت انتخابی مطابق با اثرات پیش‌ بینی‌ شده تولید کرد.

پرینتر سه بعدی
ویژگی‌های مورد علاقه را مشخص کنید سه مدل فیزیکی سه‌ بعدی ممکن است قطعه کوچکی از متن اصلی را نشان دهند.

دوشاخه اصلی (چند میلیمتر در اندازه) اما مدل‌ها می‌ توانند به تشخیص کمک کنند.

فضاهایی به‌ هم‌ پیوسته که در تجسم صخره دیجیتالی در مقیاس اصلی دیده نشده اند.

رزولوشن پرینترهای سه بعدی به یکی اجازه می‌ دهد تا سیستم‌های منفذ بیش از حد را تکرار کند.

ذخایر آبی حداقل بزرگنمایی را تجسم کنید تا پارچه‌های صخره و شخصیت جریان را تجسم کنید.

فروشگاه پرینترهای سه بعدی اصفهان

با پیشرفت و افزایش قابلیت دسترسی به تکنولوژی چاپ سه‌ بعدی همچنین مواد قابل چاپ سه‌ بعدی چاپ مدل‌های تخلخل نه تنها برای ارتباطات بلکه برای ابتکارات تحقیقاتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

چاپ در آرایه مواد ممکن از جمله پودر سیلیس یا گچی، به آزمایش‌ها امکان می‌ دهد.

برای بررسی اثرات فیزیک سطح بر روی خواص جریان این نتایج اندازه‌ گیری شده می‌ توانند در مقایسه با محاسبه مستقیم خواص پتروفیزیکی از داده‌های سی تی و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی نمونه‌های سنگ مخزن اصلی است .